"Socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinio aktyvumo ugdymas ir įsidarbinimo galimybių didinimas" 2012 m. - 2015 m.

       
 
Nuo 2012 m. vasario 14 d. pagal 2007 - 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ vykdome projektą „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinio aktyvumo ugdymas ir įsidarbinimo galimybių didinimas“.
 
Projekto partneris – MAXIMA LT, UAB
Projekto biudžetas – 2.808.226,00 Lt
Projekto trukmė – nuo 2012-02-27 d. iki 2015-02-27 d.
Planuojama, jog projekto veiklose sudalyvaus apie 210 asmenų.
 
Projekto esmę sudaro kompleksinių pagalbos priemonių teikimas asmenims, nukentėjusiems nuo priverstinės prostitucijos ir prekybos žmonėmis, skatinant jų socialinį aktyvumą ir įsidarbinimo galimybių didinimą. Norint sėkmingai nukentėjusį asmenį integruoti į darbinę visuomenę, yra būtina jam teikti kompleksines reabilitacinės pagalbos priemones.
 
Kompleksinę pagalbą sudaro socialinės ir profesinės reabilitacijos paslaugos, teikiamos per šias pagrindines projekto veiklas:
 
1. Socialinis konsultavimas ir motyvavimas;
2. Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas bei atkūrimas;
3. Bendrųjų socialinių įgūdžių ugdymas;
4. Profesinis orientavimas ir konsultavimas;
5. Profesinis mokymas;
6. Praktinis projekto dalyvių mokymas darbo vietoje;
7. Konsultacijos projekto dalyviams apie darbo rinką, darbo paieškos strategijas, įsidarbinimo etapus;
8. Tarpininkavimas ir kita pagalba ieškantiems darbo, darbinantis ar įsidarbinus;
 
Projektu bus siekiama mažinti šios tikslinės grupės socialinę atskirtį nuo visuomenės, ugdyti savarankiškumą, kitus įgūdžius, didinti dalyvavimo darbo rinkoje ir visuomenėje galimybes, suteikiant profesinę kvalifikaciją ir darbinius įgūdžius bei padedant susirasti darbo vietą.
 
Projekto įgyvendinimo sėkmę užtikrina tai, jog projekto įgyvendinimas numatytas ne kuriant naujas paslaugas, o praplečiant Lietuvos Caritas organizacijos teikiamų paslaugų kokybę prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukoms. Lietuvos Caritas turi patalpas, reikalingas veikloms vykdyti, darbuotojus, turinčius patirties dirbant su projekto tiksline grupe, taip pat pridėtinę vertę projektui kuria Lietuvos Caritas savanoriai, projekto partneris.
 
Savanorių įtraukimas į projekto veiklas sustiprins teikiamų paslaugų efektyvumą, o partnerio organizuojamas praktinis mokymas darbo vietoje - įsidarbinimo galimybes.

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...