Projekto aprašymas

      
 
      
 
Projekto vykdytojas – Lietuvos Caritas
Projekto partneriai - Oslo policija (Norvegija), nevyriausybinė organizacija ROSA (Norvegija), LR Vidaus reikalų ministerija (VRM), LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM)
Projekto vykdymo laikotarpis – nuo 2013-10-14 iki 2015-04-14 d. (18 mėnesių)
 
Projekto tikslas – sukurti ir taikyti funkcionuojantį sisteminį psichosocialinės – teisinės pagalbos modelį prekybos žmonėmis aukoms Lietuvoje.
 
Projekto tikslui pasiekti formuojami keturi pagrindiniai uždaviniai-veiklos:
 
1. suburti 6 tarpdisciplinarines komandas (iš vietos policijos pareigūnų, prokurorų, socialinių, vaiko teisių apsaugos tarnybų, savivaldybių, NVO atstovų) tirti prekybos žmonėmis nusikaltimams savivaldybėse bei pagalbos teikimui nukentėjusiems nuo šio nusikaltimo (I projekto vykdymo etapas);
 
2. remiantis partnerių iš Norvegijos – Oslo policija ir NVO ROSA – patirtimi surengti tarpdisciplinarinėms komandoms mokymus kovos prieš prekybą žmonėmis tematika (II projekto vykdymo etapas);
 
3. kartu su partneriais iš Norvegijos ir Lietuvos – Vidaus reikalų ministerija (VRM) bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) ir nepriklausomais ekspertais – sukurti sisteminį psichosocialinės – teisinės pagalbos teikimo ir bendradarbiavimo modelį kovos prieš prekybą žmonėmis lauke (III projekto vykdymo etapas);
 
4. sukurto sisteminio psichosocialinės – teisinės pagalbos modelio efektyvus praktinis taikymas 6-se savivaldybėse - Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės, Panevėžio, Kauno ir Vilniaus (IV projekto vykdymo etapas).
 
Partneriai iš Norvegijos pasirinkti dėl jų praktinio įdirbio bei patirties. Jų taikomas modelis, teikiant pagalbą prekybos žmonėmis aukoms Norvegijoje, tik sustiprina mūsų organizacijos įsitikinimą, jog būtina apjungti valstybinio ir NVO sektoriaus kompetenciją, gebėjimus ir patirtį, siekiant suteikti kokybišką pagalbą prekybos žmonėmis aukoms.
 
Vidaus reikalų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra vienos iš pagrindinių prieš prekybą žmonėmis lauko veikėjų Lietuvoje, todėl jų dalyvavimas projekto veiklose yra itin reikšmingas. Tik bendradarbiaudami galime sukurti tarpžinybinių veiksmų modelį, kuris padėtų sistemingai, nuosekliai duoti atkirtį prekybos žmonėmis organizatoriams ir vykdytojams bei teikti efektyvią pagalbą nukentėjusiems.
 
Kitas svarbus tikslas – įgalinti pačias savivaldybes prisiimti atsakomybę už pagalbos sistemos kūrimą jų teritorijose.
 
Prekybos žmonėmis aukų integracija yra glaudžiai susijusi su prekeivių žmonėmis, verbuotojų, sutenerių baudžiamuoju persekiojimu, todėl bus atlikta šio pobūdžio laimėtų bylų Lietuvoje analizė.
 
Džiaugiamės galimybe savo patirtį praktiniame lauke įprasminti šio projekto ambicingais tikslais, kuriuos įgyvendinti padės patyrę partneriai.
 
Projektą finansuoja EEA_Grants.
 
Daugiau informacijos apie Europos ekonominės erdvės finansinius mechanizmus galima rasti tinklapyje www.eeagrants.lt.

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...