Asmenų skaičius, kurie buvo patraukti atsakomybėn už vertimąsi prostitucija ir už šios paslaugos pirkimą laikotarpiu 2004-2013.

 
Pagal šiuo metų galiojančius teisės aktus, tiek už vertimąsi prostitucija, tiek už šios paslaugos pirkimą skiriama bauda nuo 90 iki 140 eurų. Antrą kartą asmuo, įvykdęs tą pačią nusikalstamą veiką, gali būti nubaustas nuo 140 iki 300 eurų. 
 
Bendras nusikalstamų veikų skaičius sunkmečiu turi tendenciją didėti. Jis išaugo 8 proc.
 
2005 m., prieš priimant įstatymą, pagal kurį baudžiamas ir klientas, buvo atlikta visuomenės apklausa, kuri atspindėjo nevienareikšmišką žmonių požiūrį į šią sritį:
 
42 proc. apklausos dalyvių (dauguma jų buvo vyrai) manė, kad neturėtų būti baudžiamas klientas, maždaug tiek pat pasisakė už baudimą, o neapsisprendusiųjų buvo 28 proc. Panašiai pasiskirstė ir atsakymai, ar reikia bausti prostitutes. Vieninga nuomonė buvo tik vienu klausimu – apie 82 proc. respondentų teigė, kad nereikėtų bausti moters, kuri verčiama užsiimti prostitucija per prievartą.
 
 

 
Lietuvos Policijos departamento pateikti statistiniai duomenys, laikotarpiu nuo 2004 metų iki 2013 metų, parodantys kiek iš viso buvo užfiksuota teisės pažeidimų bei parodančių kiek ir kokių asmenų grupių buvo nubausti:
 
 
2004 m. - kol dar negaliojo minėtas įstatymas, išaiškinta 697 asmenų prostitucijoje (35 iš jų nepilnametės)
 
2005 m. - 483 asmenų prostitucijoje (12 nepilnamečių) ir 3 klientai,
 
2006 m. - 277 asmenų prostitucijoje (11 nepilnamečių) ir 19 klientų,
 
2007 m. - 227 asmenų prostitucijoje (6 nepilnamečiai) ir 11 klientų,
 
2008 m. - 330 asmenų prostitucijoje (4 nepilnamečiai) ir 10 klientų,
 
2009 m. - 379 asmenų prostitucijoje (6 nepilnamečiai) ir 17 klientų,
 
2010 m. - 346 asmenų prostitucijoje (6 nepilnamečiai) ir 11 klientų,
 
2011 m. - 415 asmenų prostitucijoje (7 nepilnamečiai) ir 17 klientų,
 
2012 m. - 252 asmenų prostitucijoje (2 nepilnamečiai) ir 20 klientų.
 
2013 m. - užregistruoti 294 pažeidimai.*
 
 
 
*Lietuvos Policijos departamento duomenimis, 2013 metais užregistruoti 294 šios rūšies pažeidimai. Jie numatyti Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1821 straipsnyje. 118 atvejų iš jų nustatyti pirmą kartą, 176 atvejų – kai į policijos rankas tie patys asmenys, daugiausia moterys, įkliuvo pakartotinai. 2012-aisias tokių pažeidėjų nustatyta 212, 166 iš jų turėjo galiojančias nuobaudas.
 
Kiek šių asmenų buvo nepilnametės merginos? Tokių duomenų Policijos departamentas pateikti negalėjo.

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...