Asmenų skaičius, kurie buvo patraukti administracinėn atsakomybėn už vertimąsi prostitucija ir už šios paslaugos pirkimą laikotarpiu 2014 m. -2017 m.

Lietuvos Policijos departamento 2018 m. lapkričio 14 d. pateikti statistiniai duomenys, laikotarpiu nuo 2014 m. iki 2017 m., parodantys kiek iš viso buvo užfiksuota teisės pažeidimų pagal iki 2017 m. galiojusio ATPK 1821 str. 1 ir 2 dalis, bei nuo 2017 m. įsigaliojusį ANK 487 str. 1 ir 2 dalis, kurie numato atsakomybę už vertimąsi prostitucija ar atlygintinį naudojimąsi prostitucijos paslaugomis:
 
 
Vertimasis prostitucija
Atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis
Pakartotinis vertimasis prostitucija
Pakartotinis atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis
2014
122 (18.48%)
23 (3.48%)
179 (30.92%)
1 (0.17%)
2015
79 (11.97%)
29 (4.39%)
154 (26.60%)
1 (0.17%)
2016 
114 (17.27%)
18 (2.73%)
179 (30.92%)
3 (0.52%)
2017*
275 (41.67%)
0
62 (10.71%)
 0
Viso
590 (89.39%)
70 (10.61%)
574 (99.14%)
5 (0.86%)
660
579
 
*Nuo 2017 01 01 įsigaliojo LR Administracinių nusižengimų kodeksas, kuris pakeitė iki tol galiojusį LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.  
 

 
Iš Policijos Departamento pateiktų duomenų matyti, jog asmenų, kurie buvo patraukti administracinėn atsakomybėn skaičius nuo 2014 m. iki 2017 m. išaugo 26% (nuo 122 asmenų 2014 m. iki 275 asmenų 2017 m.).
Džiugu, kad yra identifikuojama tiek teisės pažeidimų, tačiau remiantis šia statistika, liūdina ir neramina skaičiai, kurie identifikuoja asmenis patrauktus administracinėn atsakomybėn dėl atlygintinio naudojimosi tokiomis paslaugomis.
Nuo 2014 m. tokių asmenų identifikavimo procentas ir taip buvo nedidelis, palyginus su asmenimis, kurie buvo patraukti atsakomybėn už vertimąsi prostitucija, o 2017 m. už atlygintini naudojimąsi prostitucijos paslaugomis administracinėn atsakomybėn nebuvo patrauktas nei vienas asmuo.
 
 
 
Taip pat iš Policijos Departamento pateiktų duomenų matyti, jog asmenų, kurie pakartotinai įvykdė tą patį administracinį teisės pažeidimą – vertėsi prostitucija, ženkliai sumažėjo.
 
 
Iš gautų duomenų matyti, jog nuo tada, kai įsigaliojo naujas administracinių nusižengimų kodeksas nėra patraukta administracinėn atsakomybėn asmenų, kurie atlygintinai naudojosi prostitucijos paslaugomis pirmą kartą, ar pakartotinai. 
 

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...