Mokymai Klaipėdos regiono mokytojams apie prekybą žmonėmis
Sausio 09, 2018

Toliau įgyvendiname Švietimo ir mokslo ministerijos sumanymą suteikti mokytojams žinių ir įrankių prekybos žmonėmis prevencijos lauke.
Šį kartą stotelė - Klaipėda. 2017 m. lapkričio 28 d. susirinko negausus būrys mokyklų psichologų, socialinių darbuotojų, pedagogų. Neįdomi tema? Tačiau kokį įspūdį paliko tų keliolikos susirinkusiųjų ryžtas ir pastangos šviesti savo aukėtinius, apsaugoti juos! Jie gerte gėrė pateiktas teorines žinias, tuoj pat bandė jas taikyti praktiškai ir vis reikliai žiūrėjo į mus - duokite mums įrankius apsaugoti nuo šio baisaus išnaudojimo pažeidžiamus paauglius!

Didelė sėkmė, kad tokių įrankių kūrimu rūpinamės ne tik mes, bet ir mūsų išbandyti partneriai kovose prieš prekeivius žmonėmis, sutenerius. Klaipėdoje tai - apygardos prokuroras Ruslanas Ušinskas, besispecializuojantis prekybos žmonėmis bylose, šiandien Lietuvoje jų daugiausiai ir turintis. Į talką taip pat atėjo ir Krizių centro vadovė Lina Krasauskienė, puikiai išmananti pagalbos nukentėjusiems teikimo specifiką ir sudėtingumą.

Betarpiškai susitinkant su pedagogais, neišvengiamai prisilieti prie tokių kaip ir atsakymų, kodėl šalis nesugeba apginti jaunų žmonių, į kuriuos tiesia savo purvinas rankas įvairaus plauko išnaudotojai, prievartautojai. Programomis, nurodymais, rekomendacijomis apkrauti mokytojai patys jaučiasi bejėgiais, savotiškais "atpirkimo ožiais" - parankiau tampa nepastebėti, negu kad paviešinti problemą ir pritraukti dėmesį.
Pabuskite ir imkitės darbo, švietimo valdininkai!

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...