Lietuvos Caritas kreipimasis dėl pagalbos prekybos moterimis aukoms
Gruodžio 14, 2005

Lietuvos Caritas kreipimasis dėl pagalbos prekybos moterimis aukoms

 

Gerbiamieji Klebonai, Katechetai, aktyvūs katalikų bendruomenių Nariai!

Kreipiamės į Jūsų krikščioniškąjį sąmoningumą, kuris įpareigoja mus būti atsakingais už vieni kitų laikinąjį ir amžinąjį likimą, tautų apaštalo šv. Pauliaus žodžiais tariant,“nešioti vieni kitų naštas”. Jau eilę metų, palengvėjus kelionių į užsienį sąlygoms, mūsų visuomenė susiduria su skaudžiu iššūkiu, kai ieškantys darbo kitose šalyse Lietuvos piliečiai organizuotų nusikaltėlių apgaule verčiami gyventi ir dirbti vergiškomis sąlygomis. Dažnai jie ne tik kad negauna žadėtojo atlyginimo, bet ir praranda paskutines santaupas. Dar skaudesnė dalia ištinka merginas ir moteris, kurios, patikėję neaiškių tarpininkų pažadais surasti gerai apmokamus darbus, iš tikrųjų tarptautinių mafijinių struktūrų yra parduodamos prostitucijos verslui, nežmoniškai išnaudojamos, fiziškai ir psichiškai žalojamos, o neretai ir nužudomos. Ypač grėsmingos žinios pastaruoju metu nuolat pasiekia iš Anglijos, dėl ekonominių ir kitų aplinkybių tapusios stipriausiu lietuvių emigrantų traukos centru. Vien tik perpraėjusias savaites anglų policija likvidavo keletą pogrindinių prostitucijos centrų; visuose juose iš kelių dešimčių prievarta laikytų ir išnaudotų moterų didesnioji pusė (!) turėjo Lietuvos pilietybę. Tokia bauginanti disproporcija pastebima ir daugelyje kitų panašių atvejų, apie kuriuos informuoja žiniasklaida bei užsienio policijos suvestinės. Turint omeny sąlyginai nedidelį Lietuvos gyventojų skaičių tarp kitų ES šalių, tai aliarmuojanti statistika, verčianti ir katalikiškąją šalies bendruomenę permąstyti savo atsakomybę bei aktyvesnes pastangas blogiui įveikti.

Todėl prašome Klebonus, Katechetus, veiklius katalikų bendruomenių narius nuolat informuoti savo parapijiečius, moksleivius, visuomenę apie neapgalvoto, abejotinais būdais vykdomo įsidarbinimo užsienyje keliamus pavojus ne vien žmogaus orumui ir turtui, bet netgi sveikatai ir gyvybei. Tyrimai rodo, kad dažniau į prekeivių moterimis tinklus patenka kaimiškų vietovių, mažesnio išsilavinimo, pagalbinėse mokyklose besimokančios, vaikų namuose užaugę ar suirusių šeimų traumą patyrusios merginos.

Baisu ir tai, jog neretai teismų procesuose nustatoma, kad apgaulingai parduodant jas sekso industrijos verslui ar įviliojant į prostituciją, tarpininkų vaidmenį atliko kokie nors pažįstami – draugai, draugės, ar pan. Todėl būtina ypač minėtų labiau pažeidžiamų kategorijų jaunimą atkakliai šviesti apie tokias grėsmes. Būtina paaiškinti naivumo ir nesąžiningos spaudos ar TV klaidinamoms merginoms, kad sutenerių piešiamas“malonumų ir lengvo pelno” gyvenimas prostitucijoje iš tikrųjų labai greitai baigiasi kūno ir sielos griuvėsiais, o žadėti “pasakiški pinigai” nusėda “verslo” organizatorių kišenėse. Iš parduotų moterų atimami asmens dokumentai, jos netenka bet kokių teisių, yra izoliuojamos ir uždirbinėja pinigus ne sau, o savo kankintojams. Tai yra ne išimtys, o nuolat besikartojanti taisyklė. Šitą tikrovę turi žinoti ir tos, kurios sąmoningai ryžtasi įsitraukti į prostituciją užsienyje ar Lietuvoje, iš tikrųjų iki galo nesuvokdamos kokiam su(si)naikinimui save pasmerkia.

Siekiant padėti išvengti tokių žmogiškųjų tragedijų, prašome Klebonus, visus aktyvius tikinčiuosius ir geros valios žmones, susiduriančius savo aplinkoje su abejones keliančiais pasiūlymais jaunimui išvykti dirbti į užsienį, pakviesti juospačius ar jų šeimų narius, artimuosius, pasikonsultuoti su bažnytine Lietuvos Caritas organizacija telefonu (8-37) 32 33 00 arba el. paštu risk@one.lt 

Lietuvos Caritas jau ketvirtus metus vykdo projektą “Pagalba prekybos moterimis ir prostitucijos aukoms”. Čia galite gauti informaciją apie firmų, siūlančių darbus užsienyje, patikimumą, taip pat sulaukti pagalbos visais tais atvejais, kai kils įtarimas, kad Jums artimi žmonės yra traukiami į prostitucijos pinkles. Jeigu būtų poreikis, Lietuvos Caritas bendradarbiai, kuriems pavyko išlaisvinti iš prostitucijos gniaužtų jau ne vieną dešimtį moterų, mielai atvyktų supažindinti su šia problema bei jos įveikimo būdais ir į Jūsų parapiją, mokyklą, bendruomenę (skambinti ir susitarti tuo pačiu telefonu).

Remiantis užsienio policijos duomenimis, šiuo metu į seksualinės vergijos tinklą nelegaliuose ir legaliuose Vakarų viešnamiuose patenka moterys iš visų Lietuvos regionų. Taigi ir mūsų įspėjantis žodis, teisinga informacija ir, reikalui esant, konkreti pagalba išvengti nelaimės turi pasiekti visas šalies vietoves. Padarykime viską, ką galime, kad mūsų dukterys ir seserys nebūtų niekinamos ir išnaudojamos. Tepadeda mums Dievas !

Kreipimuisi pritaria ir jį remia Lietuvos Vyskupų Konferencija.

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...