Dalyvavome Žmogaus teisių komiteto posėdyje Seime
Spalio 18, 2017

2017 m. spalio 11 d. Žmogaus teisių komitete Seime vyko Vidaus reikalų ministerijos ataskaitos dėl Kovos su prekyba žmonėmis veiksmų svarstymas, kartu su kitomis nacionalinėmis tarnybomis jame dalyvavo ir mūsų centro vadovė.

Žinodamos, kad ministerija seimūnams kalbės apie "dar nematyto masto institucijų veiksmus" (http://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/prekyba-zmonemis-koordinuota-kova-ir-pagalba-aukoms), mes pateikėme savo požiūrį į prekybos žmonėmis situaciją Lietuvoje:

- metų metais mums nepavyksta įtikinti atsakingų tarnybų, kad reikia skirti didesnį dėmesį prekybos vaikais atvejams. Siūlėme tiek VRM, tiek Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai sukurti atskirai veikiančią specialistų darbo grupelę, kuri nagrinėtų konkrečius atvejus, pastoviai atsirandančius tose pačiose savivaldybėse, padėtų savivaldybėms organizuoti krizinę pagalbą (saugų prieglobstį, advokatą, psichologą nukentėjusiems vaikams). Nėra jokios situacijos analizės, rekomendacijų, net ir statistika yra netiksli.

- nesprendžiamas nukentėjusiųjų, bendradarbiaujančių su teisėsauga, apsaugos klausimas. VRM demagogiškai tvirtina, kad čia NVO rūpestis, tačiau jokia NVO negali suteikti liudytojams apsaugos. Nesant adekvataus mechanizmo, užtikrinančio apsaugą nuo įtariamųjų ir jų bendrų poveikio, nukentėjusieji tyrimo eigoje keičia savo parodymus, slapstosi nuo apklausų ir pan.

- pilnai neveikia nukentėjusiųjų nukreipimo pagalbai mechanizmas, nes tiesiog nėra, kas šį procesą kontroliuotų, prižiūrėtų. VRM kratosi bet kokio sąlyčio su konkrečiomis situacijomis, nesidomi jokiu praktiniu įgyvendinimu, taigi tas nukreipimas paliekamas savieigai, ar pareigūnui "gaila" aukos, ar jam iš viso rūpi, kad auka gautų pagalbą. Pavyzdžiui, šiuo metu į teismą keliauja byla, kur yra 8 nukentėjusios nuo prekybos žmonėmis moterys iš Kupiškio rajono. Pagalbai buvo nukreiptos tik 2. Paklausus pareigūnų, kodėl ne visos 8, jie negali atsakyti, nežino. Nors Gen. prokuratūros gairėse (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/801bbb20ad5311e5b12fbb7dc920ee2c )yra aiškiai pasakyta, kad specializuota NVO turi gauti visą info apie tokius atvejus, dar daugiau, dalyvauti pirminėje apklausoje, kad pasiūlyti savo pagalbą.

- nesutinkame, kad šalies visuomenei būtų teikiama nepilna statistika dėl nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis tautiečių. Ne žongliruoti teiginiais apie mažėjantį išnaudojimą prostitucijai ar didėjantį nukentėjusių vyrų skaičių (ir ką? ką tai rodo? kokios čia išvados, rekomendacijos?), o pateikti pilną paveikslą su skaičiais apie nepradėtus, nutrauktus, perkvalifikuotus ikiteisminius tyrimus dėl prekybos žmonėmis, kiek nukentėjusių lietuvių užfiksuota kitų šalių metinėse statistikose. Tada galbūt, bent apytikriai pradėsime įsivaizduoti, kas vyksta.

- nėra numatytos procedūros dėl migrantams, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, apsaugos, pagalbos teikimo, teisinės pagalbos. Apsisprendimo laikotarpis taip pat jiems taikomas nekoordinuotai, kaip NVO išmano ar pajėgia. Šiuo metu tai yra pati silpniausia kovos prieš prekybą žmonėmis grandis, mūsų turimi konkretūs atvejai rodo, kad VRM nesidomi, nesikiša, nepadeda, atlieka tik pašalinio stebėtojo vaidmenį.

- nesutinkame, kad VRM  kovą su prekybą žmonėmis pateiktų tik kaip užsienio projektų vykdymą, plakatų, klipukų kūrimą, šv. Mortos judėjimo įgyvendinimą, apleidžiant praktinių klausimų sprendimą nacionaliniu mastu.

- nesutinkame, kad VRM  vykdytų ir koordinatoriaus, ir pranešėjo funkcijas, nes matome arogantišką savęs liaupsinimo, nesavikritišką laikyseną.

Suprantame, kad šia savo atvira Vidaus reikalų ministerijos veiksmų kritika užsitraukėme didelę "nemalonę", tapome ministerijos klerkams "tuščia vieta". Šiuo metu jų žvilgsniai yra kitur - Vatikanas, Katalikų Bažnyčia, kurią posėdžio Seime metu VRM kancleris apibūdino kaip "laaabai galingą partnerį".

Galia, galia, galia.. Ar be jos dar kas nors rūpi?

 

 

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...