Dalyvavome pilotiniame projekte "Jaunuolių, paliekančių uždaras institucijas, integracija: palydimosios globos paslaugos", kurį rėmė Šiaurės šalių ministrų biuras Lietuvoje
Sausio 02, 2019

Praėjusiais metais turėjome galimybę padėti ne tik prekybos žmonėmis, seksualinio smurto aukoms, bet ir tiems, kas gali jomis tapti.
12 mėn. dalyvavome pilotiniame projekte "Jaunuolių, paliekančių uždaras institucijas, integracija: palydimosios globos paslaugos", kurį rėmė Šiaurės šalių ministrų biuras Lietuvoje. Mūsų centras teikė įvairiapusę pagalbą 5 nepilnamečiams, esantiems socializacijos centruose, ruošėme juos grįžimui namo, dirbome su jų šeimų nariais, savivaldybių specialistais.
Dirbant su vaikais, kokios bebūtų jų istorijos, visada prieini vos ne prie tų pačių išvadų. Tik suaugusieji yra kalti dėl visų vaikus ištinkančių bėdų, tačiau jie sugeba išlipti sausi iš vandens - tai vaikai yra išsiunčiami į įstaigas ir užrakinami ten persiauklėjimui, suaugusiems begėdiškai postringaujant apie vaikų "sugedusius charakterius ir pareigų nesilaikymą".
Kita išvada yra apie vaiko širdies raktą, kuris visada yra, tik reikia laiko, pastangų jį pasukti.
Bet šitas projektas buvo ne apie socializacijos centrus ar vaikų širdis, o apie grįžimą namo. Kaip į juos sugrįžti, jeigu ten tebegeria artimieji, mamai sugyventinis svarbiau už dukrą, patyčių organizatoriai mokykloje likę tie patys, socialiniai darbuotojai pranašauja nusikaltėlio gyvenimą?
Reikia pripažinti, kad savivaldybėse tikrai yra specialistų, kuriems skauda, kuriems rūpi šių vaikų likimai, tačiau laikas daryti kokias tai struktūrines, vadybines pastangas.
Juk miestai turi tokį svarbų įrankį kaip Vaiko gerovės komisijos - pertvarkykite jas, tegu jos virsta gyvais, kompetetingais organizmais, kurių tikslas būtų ne bausmes siūlyti, o sukurti vaikui vietą gyvenime, kurie tiesiog kautųsi už kiekvieną savo mažąjį gyventoją!
Ir maldaujame, vykite lauk iš šių komisijų pavargusius, ciniškus, tik bezdančius ten "specialistus". Tada pajudėsime.

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...