KOPŽI taip pat minėjo liūdną Europos Kovos su prekyba žmonėmis dieną
Spalio 21, 2019

Kaune mus visus, dirbančius šiame lauke, bendrai akcijai pakvietė veikliausias šalies prevencininkas - pareigūnas Darius Joneikis, savo nenuilstama energija šįkart inicijavęs gatvės vaidinimus, diskusijas su jaunimu ir pan.

Valstijose vergija panaikinta 1865 m., dar prieš 167 metus aktyvistas, buvęs vergas Frederick Douglass vienoje žinomiausių kalbų tiesiai rėžė amerikiečiams: "Egzistuojanti šioje šalyje vergovė jūsų humanizmą paverčia tuščia pretenzija, o jūsų krikščionybę - melu".

Eina 2019 metai, visi tarsi apsipratome su nemaloniu reiškiniu - prekyba žmonėmis - nebegirdėti ir liepsningų abolicionistų pasisakymų...
Net ir mūsų mažytėje šalyje kasmet prekeivių žmonėmis aukomis tampa nemažas būrys moterų ir vyrų, apie daugelį aukų mes ir nesužinome, jos nesiskundžia, jomis netikima, jos vis dar pačios kaltinamos dėl savo situacijos.

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...