Vyko apskrito stalo diskusija "Prekybos žmonėmis problematika Joniškio krašte ("joniskis.lt", 2012-04-17)

Balandžio 17 d. „Lietuvos Carito“ projekto „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ Šiaulių skyrius ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius organizavo apskrito stalo diskusiją tema „Prekybos žmonėmis problematika Joniškio krašte“.

Renginyje dalyvavo įvairių institucijų atstovai. Renginio pradžioje dalyvius pasveikino ir gero, produktyvaus darbo palinkėjo Joniškio rajono savivaldybės meras Gediminas Čepulis.

„Lietuvos Caritas“ projekto „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ koordinatorė Šiaulių regione, socialinė darbuotoja Marytė Puidokienė pristatė nuo 2004 m. vykdomą veiklą, apie teikiamos psichosocialinės pagalbos ypatumus prekybos moterimis aukoms. Ji pabrėžė, kad nukentėjusiųjų sėkminga reabilitacija ir reintegracija neturi būti vien tik nevyriausybinės organizacijos atsakomybė, nes aukos „kelyje“ dalyvauja įvairios žinybos, institucijos – todėl yra būtina tarpžinybinė komunikacija, bendras veikimas. Darbuotoja paminėjo, kad nuo 2004 m. Joniškio savivaldybėje jų organizacija suteikė pagalbą daugiau kaip 30 nukentėjusių merginų ir moterų ir ši statistika labai neramina.

Diskusijoje kelti klausimai, kaip reikėtų institucijoms bendradarbiauti teikiant pagalbą nukentėjusioms merginoms ir moterims, koks kiekvienos institucijos vaidmuo, kokios bendradarbiavimo galimybės. Dalyvių nuomone, norint suteikti efektyvią pagalbą moterims, patekusioms į prekybos žmonėmis nusikalstamų grupuočių paspęstas pinkles, reikalingas operatyvus tarpžinybinis keitimasis informacija.

Švietimo įstaigų, medicinos, socialinių, teisėsaugos institucijų darbuotojai, suteikę informaciją jau daugelį metų su prekybos žmonėmis problema dirbančiai nevyriausybinei organizacijai „Lietuvos Caritas“, gali išgelbėti merginų ir moterų gyvenimus, suteikti joms galimybę gauti kvalifikuotą socialinę ir psichologinę pagalbą, užkirsti kelią prekybos žmonėmis organizuoto nusikalstamumo tolimesniam plitimui.

Diskusijoje dalyvavę teisėsaugos atstovai Joniškio RPK viršininkas Gintautas Narušis ir Šiaulių apskrities VPK ONTB viršininkas Remigijus Dereškevičius supažindino su prekybos žmonėmis problemos teisiniais aspektais Šiaulių apskrityje.

Diskusijos metu iškeltas prekybos žmonėmis prevencijos klausimas. Prevencija prasideda šeimoje ir mokykloje pasitelkiant švietimo ir socialinės pagalbos teikimo priemones. Dalyviai aktyviai pasisakė ir aptarė tarpžinybinės pagalbos prekybos žmonėmis darbo grupės Joniškio rajono savivaldybėje kūrimo, informacijos sklaidos, švietimo priemonių organizavimo klausimus.

Nutarta artimiausiu metu surengti seniūnijų socialinių darbuotojų, seniūnų, mokyklų socialinių pedagogų, atsakingų savivaldybės administracijos specialistų susitikimą ir jame aptarti prekybos žmonėmis problematiką Joniškio krašte ir tarpžinybinės komunikacijos klausimus.

Apskrito stalo diskusijos dalyviai priėjo prie išvados, kad būtina stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą prekybos žmonėmis prevencijos ir pagalbos teikimo aukoms srityje, keisti visuomenės neigiamą požiūrį į nukentėjusias moteris, įveikti jų socialinę atskirtį ir skatinti visų socialinę atsakomybę.
 

Publikuota 2012 m. balandžio 17 d. www.joniskis.lt

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...