Seminare – apie prekybą žmonėmis, išnaudojimą nusikaltimams atlikti, prevencijos priemones ("facebook", 2017-04-21)

Balandžio 21 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje buvo surengtas seminaras „Nepirk vogtos prekės – stabdyk prekybą žmonėmis savo mieste“. Seminaro rengėjai – Lietuvos Caritas ir Utenos rajono savivaldybė. Susirinkusius dalyvius pasveikino Utenos rajono savivaldybės mero patarėjas Gintautas Petravičius, Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės koordinacinės darbo grupės pirmininkas. Seminare pranešimą „Išnaudojimas nusikaltimams atlikti – nauja prekybos žmonėmis forma. Prekeivių žmonėmis pelnas ir vogtos prekės – kur jie dingsta?“ pristatė Panevėžio AVPK Organizuotų nusikaltimų tyrimų valdybos tyrėjas Remigijus Audejevas. Lietuvos Carito programos „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“ socialinė darbuotoja Panevėžio regione Monika Murnikatė kalbėjo apie Lietuvos Carito vykdomą prevenciją prieš prekybą žmonėmis. Socialinė darbuotoja pristatė akciją „Nepirk vogtos prekės“. Utenos rajono savivaldybės administracijos atstovė, Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Gailutė Blažienė kalbėjo apie pažeidžiamus paauglius, patenkančius į prekeivių žmonėmis akiratį. Taip pat pristatė LNK reportažą apie pagrobtus ir į Vokietiją išvežtus vaikus. Seminare buvo perskaitytas žurnalisto Audriaus Bareišio pranešimas „Ar visuomenė turi žinoti apie nusikaltimams išnaudojamus jaunuolius?“, Lietuvos policijos mokyklos, Policijos veiklos skyriaus viršininko pavaduotojas Vilius Velička pasidalijo mintimis apie sėkmingą prekybos žmonėmis prevenciją. Po pranešimų seminaro dalyviai pateikė nemažai klausimų, vyko diskusijos. Seminaro pabaigos diskusijoje buvo kalbama apie Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės koordinacinę darbo grupę, jos sukūrimo priežastis, veiklos tikslus. Lietuvos Carito atstovės mielai sutiko atvykti į Uteną dar kartą ir Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės koordinacinės darbo grupės nariams plačiai pristatyti savo veiklą. Taip pat buvo sutarta, kad Lietuvos Carito atstovės Utenos rajono švietimo įstaigose surengs susitikimus su mokinių grupėmis ir pristatys joms problemų – prekybos žmonėmis, paauglių įtraukimo į nusikalstamą veiklą, išnaudojimą nusikaltimams atlikti ir kt. – sprendimų būdus, prevencines priemones, galimybes pranešti įvykus nusikaltimui ar kilus įtarimui dėl nusikalstamos veiklos. Kilus įtarimui dėl nusikalstamos veiklos ar įvykus nusikaltimui galima skambinti Lietuvos Carito programos SOS pagalbos numeriu 8 679 61617, veikiančiu visa parą. Numeris skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius. Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantys galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atvejį. 
 
 
Dėmesio!
 
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
 
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
 
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
 
 

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...