Prevencinė paskaita Marijampolės "Šaltinėlio" pagrindinėje mokykloje ("saltinio.lt" 2016-02-03)

Vasario 5 dieną dorinio ugdymo mokytojos A. Paplauskaitės iniciatyva mūsų mokykloje lankėsi Lietuvos Carito Marijampolės apskrities socialinė darbuotoja Kristina Tiškevičienė, kuri mus supažindino su ypač opia problema – prekyba žmonėmis. Vien pernai metais buvo užfiksuota 200 atvejų, o kiek dar nežinoma…

Organizacija teikia pagalbą asmenims, nukentėjusiems Lietuvoje ir už jos ribų nuo seksualinės prievartos ir/ar įvairių prekybos žmonėmis formų: prostitucijos, prievartinio darbo, išnaudojimo nusikalstamoms veikoms, fiktyvių santuokų, elgetavimo.

Nukentėjusiems asmenims yra teikiama pagalba krizės atveju, psichosocialinė reabilitacija (saugi pastogė, materialinė pagalba, socialinio darbuotojo, psichoterapeuto, mediko, juristo konsultacijos, darbinės kvalifikacijos įgijimas), palaikomoji tarnyba baigusiems programą.

Kovojama už kiekvieną moterį ar vaiką, vaikiną. Norima visiems, patekusiems į klastingas prostitucijos ar kitokio išnaudojimo pinkles, pasiųsti žinutę – nepasiduok, išeitis yra! Viską išsiaiškink iki galo – kur keliausi, su kuo dirbsi ar mokysies…

,,Atsitikus bėdai, kreipkis į bet ką, bandyk su kuo nors susisiekti. Tik NETYLĖK…”- ragino paskaitos vedėja.

 

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja Gabija Urmulevičiūtė.

Piblikuota 2016 m. Vasario 3 d.http://saltinio.lt/prekyba-zmonemis/

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...