Prevencinė paskaita ("pvs.sprc.lt", 2017-03-15)

 
 Kovo 15 d. Prekybos ir verslo skyriuje lankėsi Lietuvos Caritas socialinė darbuotoja programos „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms" Šiaulių regione Aistė Paliušytė ir mokiniams skaitė prevencinę paskaitą „Prostitucijos ir prekybos žmonėmis grėsmės bei pagalbos ypatumai“. Aptartos dažniausios prekybos žmonėmis formos, viena iš jų – priverstiniai darbai užsienio šalyse, neretai už tai negaunant atlygio. Taip pat kalbėta apie prostitucijos pavojus, fiktyvias vedybas, vaikų išnaudojimą, narkotikų gabenimą ir platinimą, sukčiavimą, vagystes. Taipogi socialinė darbuotoja A. Paliušytė pasakojo apie aukų reabilitacijos ir reintegracijos proceso ypatumus nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, prostitucijos ir kt. 
Mokiniai domėjosi, kokios yra pagalbos galimybės patekus į prostitucijos tinklą, priverstinių darbų vergovę bei kt. Klausytojai sužinojo, kaip reikėtų elgtis pakliuvus į prekeivių žmonėmis rankas, prostitucijos tinklą, kur kreiptis pagalbos, kaip įspėti galimas aukas apie pavojų, taip užkertant nusikaltimui kelią.
Gauta tikslinė informacija ir vykusi diskusija paskaitos dalyvius privertė susimąstyti apie šiuo metu egzistuojančias problemas – prostituciją, prekybą žmonėmis, išnaudojimą ir kt. Carito socialinė darbuotoja palinkėjo mokiniams nesusigundyti pelningais ir lengvais darbais, atkreipti dėmesį, ar tai legalu, patikima ir saugu.
 
 
Dėmesio!
 
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
 
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
 
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
 
 
Publikuota: 2017m. Kovo 15d.,

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...