Prekyba žmonėmis problematika tebėra aktuali Tauragės regione ("Tauragės kurjeris" 2016-01-22)

Lietuvos ,,Carito’’ programos ,,Pagalba prostitucijos ir prekyba žmonėmis aukomis’’ darbuotojai teikia pagalbą asmenims, nukentėjusiems Lietuvoje ir už jos ribų nuo seksualinės prievartos ar įvairių prekybos žmonėmis formų: prostitucijos, prievartinio darbo, išnaudojimo nusikalstamoms veikoms, fiktyvių santuokų, elgetavimo. Teikiama pagalba krizės atveju, rengiamos socialinio darbuotojo, psichologo, teisininko konsultacijos. Bendradarbiaujama su įvairiomis institucijomis siekiant sėkmingesnės integracijos į visuomenę. Baigusiems programą pagal poreikį ir toliau teikiama pagalba.
 
,,Carito’’ skyriai veikia šešiuose Lietuvos miestuose: Kaune, Panevėžyje, Tauragėje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Marijampolėje, tad ištikus nelaimei ar išgirdus apie galimą prekybos žmonėmis atvejį prašoma kreiptis į juos ir kartu spręsti problemas.
 
Lietuvos ,,Carito’’ programos ,,Pagalba prostitucijos ir prekyba žmonėmis aukomis’’ darbuotojos užsiima ir prevencine veikla: rengiamos prevencinės paskaitos, mokymai. Vieni tokių mokymų sausio 18d. buvo surengti ir Tauragės apskrities vyriausiame komisariate , jo tema - ,, Prekyba žmonėmis problematika Tauragės regione: psichosocialinis aukos portretas ir nukentėjusiųjų identifikavimas’’. Mokymų metu pristatyta ,,Carito’’ veikla, teikiamos paslaugos, prekybos žmonėmis aukų identifikavimo kriterijai, keletas realių atvejų. Džiugu, kad pareigūnai nori įgyti žinių, siekia bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis. Nagrinėjant paskutinius prekyba žmonėmis atvejus Tauragėje matyti, kad teisėsaugos sėkmingas darbas buvo vainikuotas dirbant kartu su socialiniais darbuotojais ir psichologais – šie nukentėjusiems teikė socialinę, psichologinę pagalbą, samdė patyrusius teisininkus atstovauti išnaudotų žmonių interesams. Situacija mieste, kai bendradarbiaujantys su teisėsauga asmenys buvo laikomi ,,skundikais’’, ,,ožiais’’, kai pasipriešinimas organizuotiems nusikaltėliams buvo laikomas neįmanomu – po truputį keičiasi.
 
Lietuvos ,,Carito’’ programos ,,Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukomis’’ darbuotojos teigia:,,Šiandien matome, kad nei pareigūnai, nei prokurorai ar socialiniai darbuotojai vieni neįveiks tokio sudėtingo reiškinio, kaip prekyba žmonėmis – mums reikia visos bendruomenės sąmoningos pozicijos, jog atkirtis piktavaliams asmenims yra įmanomas ir būtinas‘‘.
 
 
Publikuota 2016 m. Sausio 22 d.
Laikraštyje "Tauragės kurjeris"

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...