Pasieniečiai stiprina kovą su prekyba žmonėmis ("www.pasienietis.lt", 2019-03-28)

Šiandien Pasieniečių mokykloje (PM) vyko kvalifikacijos tobulinimo kursai „Kova su prekyba žmonėmis“. Juose dalyvavo 18 Ignalinos, Pagėgių, Varėnos ir Vilniaus pasienio rinktinių pareigūnų, tikrinančių valstybės sieną kertančius asmenis ir jų transporto priemones. 
 
Šiuo renginiu buvo siekta pasienio pareigūnams suteikti specialių žinių kovojant su šios rūšies nusikaltimais. Kursuose nagrinėti įvairūs prekybos žmonėmis aspektai, kalbėta apie jos pasekmes, pobūdį, dalyvius bei patį mechanizmą. Ugdyti pareigūnų gebėjimai nustatant potencialias prekybos žmonėmis aukas, atliekant pirminę jų apklausą, taip pat identifikuojant įtariamus prekiautojus.
 
Renginį vedė PM Profesinių dalykų skyriaus vyriausiosios specialistės Viktorija Ugianskytė ir Olga Andruškevičienė, taip pat viešnia – viešosios įstaigos Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras lektorė Monika Murnikaitė. Minėtoji VšĮ teikia pagalbą asmenims, nukentėjusiems Lietuvoje ir už jos ribų nuo seksualinės prievartos ir įvairių prekybos žmonėmis formų – prostitucijos, prievartinio darbo, išnaudojimo nusikalstamoms veikoms, fiktyvių santuokų, elgetavimo.
 
Dėmesio!
 
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
 
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
 
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
 
Publikuota: 2019m. kovo 28d., http://pasienietis.lt/?p=1516&lng=lt

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...