Nebūkite abejingi: prekybos žmonėmis mastai didėja! ("Kalvarijos kraštas", 2011-12-09)

Lapkričio 29 d. Kalvarijos gimnazijoje lankėsi Lietuvos Caritas projekto “Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms“ socialinės darbuotojos V. Maršalkienė ir E. Vaickelionienė. Jos pristatė projekto veiklą bei teikiamą pagalbą moterims, kurios buvo išnaudojamos kaip prostitutės Lietuvoje ar nukentėjo nuo prekybos žmonėmis užsienio valstybėse. Vilkaviškio vyskupijos Caritas apskrityje nukentėjusiems pagalba teikiama jau 6 metus.

Dažniausiai į prekybos žmonėmis pinkles patenka merginos. Augant prekybos žmonėmis mastams, požiūris į šį reiškinį pasaulyje keičiasi. Vis daugiau valstybių susirūpina aukų apsauga. Tačiau nereikia pamiršti ir to fakto, kad tik nedideliam skaičiui moterų pasiseka ištrūkti iš prekeivių, sąvadautojų. Tos, kurioms tai padaryti pavyksta, susiduria su begale kitų problemų – šių moterų laukia sunki reintegracija į visuomenę, ilgalaikės socialinės ir psichologinės problemos. Būtent todėl labai svarbu suprasti tikrąsias šio tarptautinio reiškinio priežastis, siekiant užkirsti kelią prekybai moterimis, ir kurti sėkmingas prevencijos bei pagalbos nukentėjusioms moterimis programas. 

Viena iš būtinų ir efektyviausių prekybos žmonėmis prevencijos priemonių – informavimas, todėl susitikime gimnazijoje buvo surengta prevencinė paskaita tema „Kaip netapti prekybos žmonėmis auka“. Paskaitos metu mokiniams buvo demonstruojama vaizdinė medžiaga – epizodai tikrų istorijų, kurias pasakoja pačios nukentėjusiosios, suteikta informacija apie šiuo metu vis didėjančius prekybos žmonėmis mastus ir vis jaunėjantį parduodamų merginų amžių, aptarti pagrindiniai būdai, kuriais jauni žmonės įtraukiami į prekybos žmonėmis industriją, kaip atpažinti prekeivių žmonėmis tinklus ir nuo jų apsisaugoti, kokių atsargumo priemonių imtis vykstant dirbti į užsienį ar ieškant darbo Lietuvoje, kokią pagalbą ir kur gali gauti atsidūrę prekybos žmonėmis spąstuose.

„Carito“ darbuotojos ragina nelikti abejingiems ir pastebėjus ar sužinojus apie neaiškius pasiūlymus, verbavimo atvejus ar žmones, kuriuos jau ištikusi ši nelaimė, kreiptis į organizaciją: Marijampolė, Vytauto g. 25, tel. 8 6 31 53173, el.p.marijampole@anti-trafficking.ltwww.anti-trafficking.ltPublikuota 2011 m. gruodžio 9 d. laikraštyje „Kalvarijos kraštas“ Nr. 49(142)

 

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...