MRU viešojo saugumo fakultetas "Jaunojo pasieniečio" būreliui vesta prevencinė paskaita ("facebook.com" 2016-04-08)

Prekyba žmonėmis yra vienas sunkiausių nusikaltimų, kuriems kelią užkardyti gali pasieniečiai, kurie, tikrindami asmenis ir dokumentus, atkreipia dėmesį į dokumento tikrumą, asmenų kūno kalbą, pakalba su keleiviais apie jų kelionės tikslus. Pasieniečiai yra tie pareigūnai, kurie kontroliuoja asmenų vykimą per valstybės sieną, todėl prievarta gabenami asmenys visada gali pasiskųsti pasieniečiams.

Balandžio 8 dienos Jaunųjų pasieniečių būrelio užsiėmimas buvo skirtas supažindinimui su prekybos žmonėmis nusikaltimo aspektais. Paskaitą vedė Lietuvos Carito programos "Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms" socialinė darbuotoja Kauno regione, Vaida Matusevičiūtė. Labai dėkojame jai už skirtą jaunimui laiką ir labai turiningą bei išsamią paskaitą, kurios metu mokiniai sužinojo apie prekybos žmonėmis nusikaltimo sunkumą, pasekmes bei savęs apsaugojimo būdus.

Lietuvos Carito programos "Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms" socialinė darbuotoja Kauno regione, Vaida Matusevičiūtė,padovanojo Viešojo saugumo fakulteto bibliotekai dvi knygas skaitytos paskaitos tema. Labai dėkojame už dovanas. Knygos bus pristatytos į biblioteką artimiausiu metu.

 

Jaunojo pasieniečio būrelio vadovė: Monika Macelienė

Publikuota 2016 m. balandžio 8 d. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=196644537386776

&id=100011236926922

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...