Mokymai prekybos žmonėmis tema Šiaulių apygardos probacijos tarnyboje ("facebook", 2018-02-15)

Spaudoje dažnai matome antraštes, jog žmonės yra išvežami darbui užsienyje prieš savo valią. 
Siekiant labiau suprasti žmonių išnaudojimo mechanizmą 2018 m. vasario 13 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnybos pareigūnai turėjo susitikimą su "Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI)" socialinėmis darbuotojomis Bernadeta Dumskytė ir Aušra Vaičiulytė. Socialinės darbuotojos supažindino pareigūnus su (KOPŽI) veikla. 
Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo galimybės, siekiant užtikrinti pilnavertę ilgalaikę asmenų integraciją į visuomenę bei suteikiant pagalbą krizės atveju nukentėjusiems asmenims ir asmenims esantiems probacijos tarnybos registre. 
KOPŽI orginizacija teikia nukentėjusiems nuo išnaudiojimo asmenims pagalbą , t.y. psichosocialinę reabilitaciją (saugi pastogė, materialinė pagalba, socialinio darbuotojo, chemoterapeuto, mediko, juristo konsultacijos, darbinės kvalifikacijos įgijimas).
Su KOPŽI galima susisiekti nemokamu telefonu: 8 607 12 468
el.p. siauliai@anti-trafficking.lt
Visą parą veikia KOPŽI centro SOS numeris +370 679 61617
 
 
Dėmesio!
 
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
 
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
 
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
 
 
Publikuota: 2018m. vasario 15d.,

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...