Lietuvos Caritas atstovė studentų auditorijoje dalijosi mintimis apie prekybos žmonėmis problematiką Lietuvoje ("ktu.edu.lt" 2016-04-07)

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete š.m. balandžio 6 d. vykusioje paskaitoje – diskusijoje „Prekybos žmonėmis problematika Lietuvoje - iššūkiai, pagalbos galimybės nukentėjusiems“ patirtimi su studentais dalijosi Lietuvos Caritas programos  „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms" vadovė Kristina Mišinienė.
 

Pradėdama paskaitą – diskusiją, doc. Irena Luobikienė pasakė, kad nors Lietuvos Respublikos Konstitucija užtikrina žmogaus laisvės neliečiamumą, ir niekam neturi būti atimta laisvė kitaip, kaip tokiais pagrindais ir pagal tokias procedūras, kokias yra nustatęs įstatymas, nusikalstama prekyba žmonėmis šiurkščiai pažeidžia esmines žmogaus teises, žaloja fizinę, psichinę, emocinę žmogaus būklę.

Todėl pagrįstai kyla klausimai:                  

  • Ar mes galime jaustis saugūs?
  • Ką turi/gali padaryti visuomenė ir kiekvienas iš mūsų, kad prekybos žmonėmis situacija pasikeistų?

Lietuvos Caritas programos  „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms" vykdymo pavyzdžiai

Kristina Mišinienė informavo, kad 2001 – 2015 metų laikotarpiu programos vykdymo grupė kasmet suteikė pagalbą 100 – 120 prekybos žmonėmis aukoms, o 2014 metais 65 proc. pagalbą gavusių aukų sėkmingai integravosi bendruomenėse. Tais pačiais metais suteikė pagalbą 58 asmenims, davusiems parodymus ikiteisminiuose tyrimuose ir 29 asmenims, kurie liudijo teisminiuose procesuose. Atsakydama į klausimą – kaip programos vykdytojų komanda identifikuoja pagalbos poreikį prekybos žmonėmis aukoms, K. Mišinienė akcentavo glaudų bendradarbiavimą su policija bei visų įmanomų priemonių panaudojimą. Pasak jos, neretai pagalbos nukentėjusiems poreikiai  išryškėja ir seminarų  bei mokymų metu, taip pat – tiesiog bendraujant su žmonėmis.

Pagalbos prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms teikimo problemos ir trukdžiai

Įvardijusi prostituciją, kaip tradiciškai atpažįstamą prekybos žmonėmis formą, K. Mišinienė akcentavo šiuo metu pasireiškiančias kitas - vergišką darbą, žmonių išnaudojimą nusikaltimams atlikti, fiktyvias santuokas, vyrų pardavimą kovoms ir kt. Išryškindama prekybos žmonėmis priežastis bei mastą,  lektorė atkreipė dėmesį į skurdą, socialiai jautrių visuomenės grupių bei jų atstovų pažeidžiamumą, nepakankamą institucijų pagalbą jiems, tarpusavio bendradarbiavimo stoką. K. Mišinienė pritarė visuomenės, ypač vaikų švietimui, aktualijų skleidimui žiniasklaidoje, tačiau pasigedo išsamių mokslinių tyrimų prekybos žmonėmis klausimu.  Nepakankamą prekybos žmonėmis prevencinės veiklos vertinimą atskleidė  ir magistrantės Aušros  Žukauskaitės  atlikto bei auditorijai pristatyto tyrimo rezultatai.

Paskaitos – diskusijos gale K. Mišinienė išreiškė viltį, kad visi šio susitikimo dalyviai tam tikru mastu prisidės prie prekybos žmonėmis problemos viešinimo bei pagalbos teikimo nukentėjusiems nuo šios nusikalstamos veikos žmonėms.

 

Publikuota 2016 m. balandžio 7 d. http://ktu.edu/lt/socialiniu-humanitariniu-mokslu-ir-menu-fakultetas/naujien

a/lietuvos-caritas-atstove-studentu-auditorijoje-dalijosi-mintimis-apie-prekybos-zmonemis-problematika-lietuvoje

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...