Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos posėdis ("www.sakiai.lt", 2018-11-21)

Šakių rajono savivaldybės taryba 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-336 „Dėl Šakių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos sudarymo ir Šakių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašo“ patvirtino Šakių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisiją ir tvarkos aprašą. Komisijos veiklai vadovauja Ilona Šeflerienė, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, koordinatorė - komisijos sekretorė Daiva Pilypaitytė, rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė.

 Komisija savo veiklą dar tik pradėjo, 2018 m. lapkričio 20 d. įvyko pirmasis komisijos posėdis, kurio metu buvo numatytos pagrindinės komisijos veiklos kryptys, galimi koordinavimo komisijos sudėties pokyčiai, įvyko susitikimas su Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadove K. Mišiniene, susipažinta su minėto centro teikiama pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, aptartos minėto centro ir Šakių rajono savivaldybės bendradarbiavimo galimybės.

 
 
Dėmesio!
 
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
 
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
 
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

 

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...