Kovoje su prekyba žmonėmis svarbiausia prevencija ("socmin.lt". 2015-04-14)

Kovoje su prekybos žmonėmis problema ypač svarbi prevencija, o ne vien darbas su pasekmėmis, dėl to didelį vaidmenį čia atlieka savivaldybės, kurios yra arčiau žmonių ir gali anksčiau pastebėti signalus, šiandien Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykstančioje Lietuvos Carito vykdyto projekto „Lietuvos visuomenė prieš prekybą žmonėmis: sisteminis pagalbos modelis“ baigiamojoje konferencijoje sakė viceministras Algirdas Šešelgis.
 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nuo 2002 metų, įgyvendindama nacionalines programas, teikia finansinę paramą konkurso būdu atrinktiems nevyriausybinių organizacijų projektams, skirtiems socialinei pagalbai nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis.
 
Šioje srityje nevyriausybinės organizacijos yra pagrindinės socialinės pagalbos teikėjos, kurių organizuojama pagalba reikalauja bendradarbiavimo su teisėsaugos, sveikatos priežiūros, socialinėmis, ugdymo, švietimo, įdarbinimo įstaigomis bei savivaldybėmis.
 
Tačiau, pasak viceministro, ypač svarbus vaidmuo šioje srityje turėtų tekti savivaldybėms, kurios yra atsakingos už socialinės paramos, socialinių paslaugų, vaikų teisių užtikrinimą savo teritorijos gyventojams, ir būtent jos turėtų tapti savivaldybės teritorijoje veikiančių socialinių paslaugų, sveikatos, švietimo, teisėsaugos institucijų ir kitų įvairių įstaigų bei organizacijų jungiamąja grandimi ir pagalbos koordinatoriais.
 
Projekte „Lietuvos visuomenė prieš prekybą žmonėmis: sisteminis pagalbos modelis“, finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programos Lietuvos fondo, SADM dalyvauja Asocijuoto partnerio teisėmis.
 
Projekto metu sukurtas sisteminis pagalbos koordinavimo savivaldybėse modelis, skirtas padėti prekybos žmonėmis aukoms savivaldybėse. Jis šiandien pristatomas konferencijoje, kurioje dalyvauja savivaldybių, prokuratūros, policijos, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, nevyriausybinių organizacijų, vaikų globos namų, psichologinės pagalbos tarnybų atstovai, svečiai iš Norvegijos.
 
Šį modelį iš pradžių bus pasiūlyta išbandyti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Marijampolės savivaldybėms, kurios dalyvavo projekte, o po to geroji praktika bus perkeliama ir į kitas savivaldybes.  
 
Lietuvos Caritas aktyviai dirba kovojant su prekybos žmonėmis reiškiniu Lietuvoje, teikiant psichosocialinę pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, vykdant prevencinę veiklą ir mokymus. Lietuvos Carito projektai nuo 2008 m. yra finansuojami valstybės biudžeto lėšomis.
 
Publikuota 2015 m. balandžio 14 d. http://www.socmin.lt
 

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...